Goudse
Tennisvereniging TIOD

TIOD ledenadministratie

Contact Mutaties Lidmaatschappen Wachttijden Tarieven

Contact

Heeft u interesse om lid te worden van TIOD en wilt u na het lezen van onderstaande informatie nog meer informatie? Neem dan contact op met Annemarie van Leeuwen van de ledenadministratie via het contactformulier.
U kunt ook direct het inschrijfformulier invullen en versturen. De ledenadministratie neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Informatie over tennislessen

TIOD heeft de tennislessen ondergebracht bij tennisschool Return Tennis. De tennisschool opereert al jaren als dé adviseur en bemiddelaar tussen trainers en verenigingen. Onze trainers zijn geselecteerd uit het grote bestand van Return Tennis en zijn geselecteerd op vaardigheden die bij TIOD passen. 

Alle informatie over de tennislessen kunt u vinden op de website van de tennisschool www.returntennis.nl.

 

Mutaties

Let op! Alle belangrijke informatie zal per mail verstuurd worden, ook de facturen! Geef daarom altijd tijdig uw nieuwe email adres door aan de ledenadministratie via het contactformulier

Wijzigingen van het lidmaatschap
Als u overweegt om uw lidmaatschap te wijzigen b.v. van volledig daglid naar volledig lid of omgekeerd, of uw lidmaatschap tijdelijk wil stopzetten door donateur te worden, dan deze wijzigingen ook voor 1 december van dit jaar aan de ledenadministratie doorgeven. Als u uw lidmaatschap tijdelijk stop wilt zetten dan kunt u donateur worden.

Lidmaatschap opzeggen
Het opzeggen van uw lidmaatschap dient altijd te gebeuren vóór 1 december van het lopende contributie jaar. Opzeggen kan per email via het contactformulier, gaarne met vermelding van de reden.

Let op: zegt u na 1 december uw lidmaatschap op, dan betaald u voor het komende seizoen gewoon uw lidmaatschap! 

Pasfoto ledenpas
Als u vindt dat de foto op uw ledenpas niet meer goed gelijkend is, hetgeen vooral voor de jeugdleden van toepassing is, lever dan een nieuwe digitale pasfoto in bij de ledenadministratie. Inleveren voor 1 december, zodat deze voor het volgende seizoen verwerkt kan worden.

Overige mutaties
Het is belangrijk dat uw adres, telefoonnummer en/of e-mail adres actueel in het ledenbestand aanwezig is. Indien uw adres gewijzigd is of u een nieuw (mobiel) telefoon nummer of een nieuw e-mail adres heeft, deze gegevens gaarne zo spoedig mogelijk door geven aan de ledenadministratie voor verdere verwerking in het ledenbestand.

Lidmaatschappen

Er bestaan zeven soorten lidmaatschappen binnen tennisvereniging TIOD, namelijk seniorleden (twee categorieën) Jeugdleden (drie categorieën), dagleden en donateurs.

Jeugdleden 1
Vanaf je 5e tot je 10e ben je een jeugdlid 1. Jeugdleden hebben alleen het recht om overdag te tennissen.

Jeugdleden 2
Vanaf je 8e tot je 9e ben je een jeugdlid 2. Jeugdleden hebben alleen het recht om overdag te tennissen.

Jeugdleden 3
Vanaf je 10e tot je 18e ben je een jeugdlid 3. Jeugdleden hebben alleen het recht om overdag te tennissen.

Senior-B leden
In het jaar dat je 18 wordt, ben je Senior-B lid. Een senior-B lid heeft dezelfde "rechten" en "plichten" als een gewone senior. Hier valt dus ook het draaien van een bardienst onder. Het enige voordeel voor een senior-B lid is dat het lidmaatschap goedkoper is.

Senior
In het jaar dat je 21 wordt, ben je senior. Een senior lid is verplicht drie bardiensten per seizoen te draaien.

Dagleden
Zogenaamde "dagleden" mogen spelen van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00uur. Voor deze leden is er een speciaal tarief.

Donateur
Als men in verband met een ziekte of blessure het lidmaatschap tijdelijk wil stop zetten, dan kan men donateur worden. Het voordeel van donateur is, naast dat u het clubblad blijft ontvangen, dat u het voorrecht heeft om meteen weer spelend lid te worden, dus geen wachttijden!

Familiekorting
Tennis je met 3 personen op hetzelfde adres dan heb je recht op 10% familiekorting.

Wachttijden

Op dit moment kunt u direct lid worden. Er is geen wachtlijst.

Tarieven

Voor het komende seizoen heeft het bestuur de volgende contributies en inschrijftarieven vastgesteld:

Contributie

Wie betaalt wat bij TIOD?
Seniorleden (>20) € 168,00
Senior-B leden (18-20) € 152,00
Jeugdleden 3  (10-17) € 105,00
Jeugdleden 2  (8-9) € 70,00
Jeugdleden 1  (<8) € 41,00
Dagleden € 114,00
Donateur € 34,00

Inschrijftarieven

TIOD neemt de aanzienlijke kosten voor inschrijving van een nieuw lid bij de KNLTB voor haar eigen rekening om u welkom te mogen heten als lid van onze vereniging .