Algemene Ledenvergadering

21-09-2018

De Algemene Ledenvergadering 2018 staat gepland voor 26 november 2018.

Locatie: clubhuis, aanvang 20.00 uur.

De stukken voor de vergadering kunnen vanaf 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden opgevraagd.

secretaris@tiod.nl of bestuur@tiod.nl.

De jaarstukken zullen NIET bij de vergadering worden uitgereikt.

het bestuur